Witam,


W tym miejscu Aleksandra Pieczaba, supernauczyciel z Centrum Szkoleń MIKO, będzie zamieszczać bezpłatne materiały do nauki języka angielskiego. Zapraszamy i życzymy przyjemnej nauki.

Polecenia + piosenka

Polecenia

sit down (sit dałn) – usiądź/usiądźcie

sit down on the carpet (sit dałn on de karpet) – usiądźcie na dywanie

stand up (stend up) – wstań/wstańcie

turn around (turn araund) – obróć się/obróćcie się

clap your hands (klap jour hends) – klaśnij/klaśnijcie w dłonie

stomp your feet (stomp jour fiit) – tupnij/tupnijcie nogami

shout (szołt) – krzyknij/krzyknijcie

shout hurray (szołt hurej) – krzyknij/krzyknijcie hura

jump (dżamp) – podskocz/podskoczcie.

Dzieci wykonywały te polecenia do kilku piosenek. Tu zamieszczam najbardziej przez nie ulubioną. If You Are Happy